Reliable power for a sustainable world

Contacteer ons / Contactez nous +32 2 880 23 11  E-mail: info@riello-ups-belux.be
Power Range: 800 - 3000 kVA
3:3

Systeem met gecentraliseerde Statische Bypass

Een gecentraliseerd of gedecentraliseerd Statisch Bypass systeem vervult elementair gesproken dezelfde functie binnen een No-break systeem.  De keuze wordt bepaald door de algemene architectuur van het te beveiligen net. Daar waar een decentraal bypass systeem uitmunt in flexibiliteit naar uitbreiding toe EN beschikt over een lage initiele kost, is het toepassingsgebied vandaag vooral te vinden in de meeste applicaties. Anders, de datacenter en datastorage markt, in welke het UPS systeem wordt getyppeerd door een uitbreidbaarheid naar enorme capaciteiten toe, zal eerder een keuze maken voor een gecentraliseerde Statische Bypass oplossing. Zowel technische performantie, footprint als zelfs een lagere kost maken deze oplossing tot één van de oudste en meest gebruikt oplossing voor uiterst kritische applicaties. Reden hiervan zijn een kleiner aantal beveiligingen en een lagere bekableringskost.

Request Information »

Flexibiliteit
Deze gecentraliseerde RIELLO UPS Statische Bypass (MSB genoemd) is momenteel beschikbaar in 4 vermogen-versies: een 800kVA, 1200kVA, 2000kVA en 3000kVA.
Buiten deze beschikbare 'standaard' vermogens kunnen, op aanvraag, andere vermogens worden geleverd en zelfs groter dan 3000kVA, afhankelijk van de toepassing, maximale kortsluitvermogens of vraagstelling van de eindgebruiker.
Zij is volledig integreerbaar met de bestaande MASTER MHS en MPS range. In dit geval kunnen tot maximaal 7 UPS modules (200kVA-800kVA) worden bijgevoegd. Deze laatsten zijn dan 'speciale' versies, niet voorzien van een 'eigen' statische bypass en bijhorende bypass input. Welliswaar blijven alle andere functionaliteiten behouden zoals het al dan niet gemeenschappelijk kunnen gebruiken van een batterij over de verschillende RIELLO UPS eenheden heen.

Het 800kVA MSB model is tevens uitgerust met de traditionele bypass schakelaars, ttz. Bypass Input Switch (SWBY), Systeem Output Switch (SWOUT) en een mechanische manuele Bypass Switch (SWMB).  Het 1200kVA model is beschikbaar in zowel een versie ZONDER als in een versie MET de bijkomende mechanische vermogensschakelaars. Hogere modellen zijn standaard hiervan niet voorzien wegens de enorme grootte van deze schakelcomponenten, maar kunnen indien gevraagd wel als dusdanig worden geleverd.

De ideale oplossing voor UPS installaties in parallel, groter dan 1MVA
Medium formaat groot vermogen UPS systemen zijn vaak samengesteld uit N parallel geschakelde kleinere UPS eenheden. Hoe hoger het vermogen van iedere individuele module, hoe complexer en duurder de uitkablering van elke module zal zijn. Aandacht is vereist met betrekking tot de stroomop- en afwaartse kableringslengte van de bypass van elke individuele UPS unit: deze lengte per UPS systeem dient dezelfde te zijn voor elke in het systeem gebrachte UPS unit. Een kleine afwijking onderling kan leiden tot een onevenwichtige verdeling van de bypass-stromen door afwijkende lijnimpedanties. Als resultaat zal een afschakeling van diverse UPS modules door onevenwichtige overstromen het spijtige gevolg zijn en de continuiteit van de UPS beveiliging impacteren. De RIELLO Statische Bypass module is dé oplossing ter eliminatie van de voorgenoemde problematiek. Eens geactiveerd zal de bypass-stroom maar slechts één weg kunnen volgen met als voordelen:'

  • Een uitermate hoge bescherming.
  • Verbeterd energieprestatieniveau
  • Uitzonderlijke prestaties tot het beheersen van stroomafwaartse kortsluitingen.
  • Gecentraliseerde én individuele controle van het systeem

Uitermate hoge betrouwbaarheid
Een hoge betrouwbaarheid hangt nauw samen met het beperken van het aantal gebruikte componenten binnenin een systeem. Trouwens, hoe groter het aantal componenten, des te groter de kans op uitval van één van die componenten wordt. Praktisch gesproken ligt de 'betrouwbaarheidgrens' voor een gedistribueerd bypass systeem op 4 UPS eenheden. Eens hierboven gaat de betrouwbaarheid van het totale systeem zienderogen achteruit. De RIELLO Master Statische Bypass (MSB) brengt het aantal gebruikte componenten sterk terug (minder SCR, schakelaars, controle elementen voor elke individuele statische bypass, ...) en verhoogt uitermate de algemene systeembetrouwbaarheid.

Power supply from by-pass line, “ON Line” mode
Recente ontwikkelingen met betrekking tot de elektrische infrastructuur in datacenter wereld beschouwen de UPS in "Bypass werking" niet langer als een noodscenario, maar als een energiezuinig alternatief in vergelijking met een on-line werkingsmodus. Omwille van deze voorgaande reden is het beter dat de hele systeemstroom doorheen één enkele bypass vloeit dan in een gedistribueerd bypass systeem. Hoe hoger het vermogen van het UPS systeem, hoe exponentiëel het risico toeneemt dat kleine impedantieverschillen tussen de verschillende individuele bypassen zorgen voor een onevenwicht tussen deze kringen. Dit onevenwicht kan aan de basis liggen van een onverwachte uitschakeling van één of meerdere stroomopwaartse bypass beveiligingen met een compromitterend effekt op de continuïteit van de gehele stroomvoorziening. Doordat bij een gecentraliseerd Statisch Bypass systeem de utiliteitstroom slechts één piste kan volgen en deze MSB onafhankelijk van de UPS eenheden zelf is, heeft dit een positief effekt op de immuniteit tegen onevenwichten en lokale fouten.

In oudere en bewezen concepten wordt een Statische Bypass nog steeds gezien als het reddingsmiddel bij uitstek wanneer één of meerdere invertormodules falen en de belasting niet meer kan worden gevoed vanuit de resterende. In geval van een N+1, redundante invertormodule setup, zal bij faling van één enkele module deze automatisch worden gescheiden van de rest van het systeem om op die manier de betrouwbaarheid van de totaliteit te verhogen. Het schakelen van UPS (online) werking naar Statische Bypass werking zal enkel plaats vinden ofwel door een ernstige fout in het invertorsysteem ofwel door externe redenen: een manuele omschakeling van het systeem of bijvoorbeeld een grote stroomafwaartse kortsluitstroom. Deze laatsten zijn onvoorspelbaar in de tijd. Door het groot geïnstalleerde vermogen (transformtor, UPS, ...)  kan de intensiteit van de kortsluitstroom zo danig groot zijn dat in een gedistribueerd Statisch Bypass systeem door de geringe impedantieverschillen er transienten en uitwisselstromen optreden tussen de verschillende modules. Zelfs wanneer deze een minimale duurtijd hebben (enkele fracties van een milliseconde) kunnen ze zorgen voor een ongecontroleerde uitschakeling of zelfs het beschadigen van de IGBT transistoren. RIELLO UPSsen zijn uitgerust met zeer gesofesticeerde  en uiterst snelle logica die de parallelle controleerbaarheid verhogen. Het synchroon lopen van de verschillende invertormodules mét de Master Statische bypass en onderling kan worden gegarandeerd onder alle werkingscondities. Maar best is de toepassing van een grote Master Statische Bypass: deze blijft onafhankelijk van de rest van het systeem en is immuun voor de meest extreme foutsituaties.

Een designoplossing: zéér hoge bestendigheid voor kortsluitstromen (i2t)
De RIELLO Statische Bypass Module kan worden overgedimmentionneerd zodanig dat bij extreem optredende stroomafwaarste kortsluitstromen de bypass thyristoren niet worden beschadigd. Zoals geweten zullen bij een overmatige thermische overbelasting van deze thyristoren deze defect en permanent in kortsluiting treden. Hierdoor zullen bij terugschakeling van bypass naar On-Line werking er grote uitwisselstromen optreden tussen het net en de invertormodulen met een uitschakeling van de stroomopwaartse beveiliging als gevolg. Vaak gaat dit gepaard met een onderbreking van de belasting.

De RIELLO Statisch Bypass Module is uitgerust met redundante ventilatoren. Het toestel kan worden uitgerust met een bijkomend controle functionnaliteit die elke ventilator individueel monitort.

Brochure

Brochure

Select File Language:
en
it
de
es
fr
hu
nl
pl
ro
ru
vn
zh
Technical specifications of the model