Reliable power for a sustainable world

Contacteer ons / Contactez nous +32 2 880 23 11  E-mail: info@riello-ups-belux.be
News
18 maart 2020 - 31 december 2020
IMPORTANT MESSAGE COVID-19 RIELLO UPS BELUX
Notification update v. 18/03/2020

EXTERNE COMMUNICATIE
 
Mevrouw, Mijnheer,
 
Beste klant,
Beste leverancier,
 
Gezien de razendsnelle evolutie van het COVID-19 virus,  zijn we genoodzaakt om de reeds getroffen maatregelen ter bescherming van onze klanten, medewerkers en leveranciers bij te sturen. Wij zullen vanzelfsprekend alle maatregelen die onze overheden opleggen 100% respecteren en verdere officiële communicaties op de voet volgen.
 
Wij vragen dan ook uw bijzondere aandacht voor onderstaande:
 

Vanaf vandaag 18 maart zullen onze medewerkers zo veel mogelijk overschakelen op thuiswerk. 
Onze 24/7 dienstverlening blijft verzekerd en u kan ons bereiken via telefoon, mail en ons wachtnummer. Ook buiten de kantooruren blijft ons permanentienummer operationeel voor noodgevallen. 
Aan onze medewerkers wordt per direct het nodige materiaal ter beschikking gesteld opdat zij volledig operationeel kunnen blijven en u hen kunt blijven bereiken voor eventuele vragen of opdrachten. 
Om toegang tot het kantoor en magazijn te verzekeren en zo in uw dienstverlening te kunnen voorzien, zullen wij u vragen uw persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. 
Teneinde de liquiditeiten en betalingen van de leveranciers en klanten ten opzichte van RIELLO UPS BPIM BVBA binnen de normale termijnen te verzekeren, alsook de dienstverlening, zullen wij de gebruikelijke voorschotten en facturaties blijven opvragen. Wij rekenen ook op u als klant en/of leverancier om dezelfde visie te respecteren in deze moeilijke tijden. 
Preventief onderhoud op vitale installaties en herstellingen/vervangingen: Omwille van het uiterst kritische karakter van onze vitale noodstroominstallaties bij u geïnstalleerd, vragen we met aandrang de onderhoudsfrekwenties en noodzakelijke werken NIET uit te stellen.  Deze werkzaamheden zijn van essentieel belang om de veiligheid in uw gebouw of de continuïteit van uw business te garanderen. Uiteraard hebben wij onze technici voorzien van de nodige procedures en beschermingsmateriaal opdat deze werken, zowel voor jullie als onze medewerkers, onder de meest veilige omstandigheden kunnen gebeuren. 
Onze leveringen  en planningsdienst blijft doorgaan, aangepast aan de huidige maatregelen. Gelieve voorafgaandelijk en tijdig uw specifieke richtlijnen door te geven aan onze planningsdienst om uw levering, onze aanmelding en activiteit op een zo risicoloze manier te laten verlopen.

  
Van zodra opnieuw mogelijk, zullen de uitgestelde, minder kritische activiteiten, ingepland worden en zal u hiervan op de hoogte gebracht worden.
 
Wij danken u voor uw begrip in deze uitzonderlijke omstandigheden en blijven voor eventuele vragen graag ter beschikking.
 
Het RIELLO UPS BPIM Management

Downloads

Documents

Select File Language:

Notification NL Corona V18-03-2020

Download

Press info

Select File Language:

Corona notification Belgium FR v.18-03-2020

Download